Vi støtter...

Børns Vilkår


Hos Andersson Groen Translation er børns velfærd af stor betydning. Hvad enten et barns forældre ligger i skilsmisse, eller det har mistet sin far eller mor eller på anden måde har det psykisk hårdt, er det vigtigt, at barnet får den hjælp, det har brug for. Det kan være i form af Børnetelefonen, hvor det kan få lov til at tale med en udenforstående eller i form af en sorggruppe for børn, som har mistet en eller begge forældre. En god start på livet er ofte forudsætningen for, at man kan klare livets genvordigheder senere hen. Derfor støtter Andersson Groen Translation Børns Vilkår hvert år.

Verdens Børn


Det er ikke blot børn i Danmark, der har brug for hjælp. I andre dele af verden findes der mange børn, som også har det svært. I mindre industrialiserede lande har mange af disse børn til at begynde med nogle mere basale behov, idet den daglige kamp for overlevelse er meget mere nærværende dér end i Danmark. Verdens Børn er en fuldstændig frivillig og uafhængig organisation, der formidler hjælp til udsatte børn.

Andersson Groen Translation har valgt at være med til at hjælpe de udsatte børn i Uganda, hvor bl.a. aids har gjort mange børn forældreløse ved at tegne et fadderskab. Verdens Børn holder omkostningerne nede ved hjælp af frivillig arbejdskraft og ingen dyre tv-reklamer, så alle donerede midler kommer børnene til gode. Der er hele tiden behov for nye faddere og støttemidler for at fortsætte det gode arbejde. Hvis du har lyst til at støtte Verdens Børn, kan du se mere på deres hjemmeside.

Andersson Groen Translation v/translatør Pia Rubin-Grøn • Hyrdeengen 363 • DK-2625 Vallensbæk • Tlf. +45 32 95 83 22 • Mobil +45 22 40 34 06 • info@agt.dk   

© Andersson Groen Translation